De åtalade i brotten

 

Hela sex personer var inblandade i brottshärvan som omfattade allt från försäkringsbedrägerier till stöld.

Men två av dessa framstår som huvudpersoner i härvan och dessa var Johan Arvid Kjellberg samt Per Erik Wiklund.

De fick också de hårdaste straffen på sex respektive tre år i straff fängelset Långholmen.

 

Klicka på bilderna för att göra dem större

 

Johan Arvid Kjellberg (i protokollet kallad Widmark) föddes den 30 maj 1854 i Vigge by i Stöde Socken. Hans föräldrar var båtsmannen Paul Kjellberg och dennes hustru Ingrid Kajsa, de levde fortfarande 1882. Johan bodde fortfarande hemma hos sina föräldrar och hade gjort under hela sitt liv. Den enda gången ha bott någon annanstans var när han en sommar arbetade vid Nyhems sågverk i Fanbyn.

Under 1879 hade han i hemmet idkat egna handelsaffärer och sedermera biträtt brodern torparen Thomas Petter Widmark vid dennes handelsaffär i Vigge by. Johan var vid brottet ogift och kunde läsa och skriva, han var kyrko- och mantals skriven i Vigge Stöde socken.

 

Han hade aldrig tidigare varit tilltalad eller straffad för något brott. Johan verkar ha varit "ledaren" i den grupp av personer som åkte fast.

De andra verkade i alla fall göra som han sa då han flera gånger, enligt protokollen, talade om för de andra vad de skulle göra.

När Johan släpptes från fängelset den 12 december 1889 så bosatte han sig i Vigge. Det är inte svårt att föreställa sig hur folk, både öppet och i smyg, diskuterade hans tidigare gärningar.

Varför Johan Arvid Kjellberg tog namnet Widmark är osäkert. Men han är inte släkt med familjen Widmark som bor i Vigge idag.

Men han kallas för Widmark i protokollen, därför väljer vi att använda detta namn, annars blir det för krångligt.

 

 

Per Erik Wiklund föddes den 3 mars 1854 i Vigge Stöde socken. Han hade uppfostrats i hemmet av föräldrarna Erik Persson och Margareta Sofhia Persdotter i Vigge, båda döda vid tiden för Wiklunds brott. Mellan sitt 11:e och sitt 14:e år så fick han undervisning i småskolan. Vid moderns död 1875 så lämnade Wiklund hemmet.

Fram tills det att brotten begicks 1881 och 1882 så sysselsatte han sig med tillfälliga jobb. Wiklund var ogift och kunde läsa och skriva försvarligt.

När Wiklund släpptes från fängelset den 23 februari 1885 så valde han att åka till Göteborg, därifrån emigrerade han sedan till Chicago i Amerika redan den 27 februari samma år.

 

Wiklund var en stor och stark person, hela 190 cm lång vilket var ovanlig för tiden. Man kan tex jämföra med Widmark som "bara" var 166 cm lång. Det verkar som om Wiklund och Widmark var goda vänner eftersom de i förhören försöker skydda varandra. En annan teori som inte borde vara helt orimlig var att Widmark var hjärnan och Wiklund musklerna.

 

 

 

Lars Mattias Granberg föddes den 20 oktober 1841 i oäkta säng av pigan Märta Stina Johansdotter i Usland. Märta gifte sig år 1851 med torparen Per Ersson i Grane Usland. Lars uppfostrades på bekostnad av Stöde sockens fattigvård fram till 15 års ålder.

Därefter hade han tjänst hos olika personer inom Stöde socken fram tills år 1873 då han arrenderade ett torp i Vigge och gifte sig med Anna Britta Jonsdotter.

Tillsammans hade Lars och Anna fem barn. Lars kunde läsa och skriva och sysselsatte sig på senare år med skomakeri.

Han var aldrig tidigare tilltalad eller straffad för något brott.

 

Nils Mattias Nilsson var född den 24 januari 1851 i Ökne av föräldrarna torparen Nils Nilsson och Karin Christoffersdotter. Nils hade bott hemma till år 1864, då han för första gången gått till Nattvard och därunder bevistat småskolan i Vigge i ungefär 1 månad.

Sedan hade han arbetat som dräng hos olika personer i Vigge och dels sysselsatt sig med tillfälliga arbeten. Nils var ogift, kunde läsa men inte skriva, samt att han aldrig tidigare varit tilltalad eller straffad för något brott.

 

Per August Forsberg var född den 12 december 1844 i Ursviken i Skellefteå socken.

Hans föräldrar var snickaren Per Forsberg och dennes hustru Anna Lovisa Forsberg, vilken den senare fortfarande levde (år 1882). Per August fick undervisning i småskolan mellan 7 och 10 års ålder där han lärde sig läsa men inte skriva. Per August bodde hemma tills dess att han fyllt 21 år då han under 2 år farit till sjöss.

Sedan bodde han 1 år i Attmars socken innan han slutligen kom till Stöde socken där han sysselsatte sig med tillfälliga arbeten.

Han var ogift och aldrig tidigare tilltalad eller straffad för något brott.

 

Nils Gustaf Andersson var född den 21 Juni 1854 i Väse Socken i Värmland, hans föräldrar hette Anders Jonsson och Christina Nilsson.

Familjen hade under Nils barndomsår flyttat till Attmars socken. Han hade bott hos föräldrarna hela sin tid och sysselsatt sig med tillfälliga arbeten. Nils lärde sig läsa och skriva då han gick i småskolan i Värmland. Han gifte sig 1880 med bondedottern Lisa Maria Jonsdotter.

Nils hade aldrig tidigare varit tilltalad eller straffad för något brott.