Rote-Båtsmans-kontrakt.

 

År 1801 den 23 februari blev följande kontrakt slutit mellan mig och undertecknade rotebönder uti femte båtsmansroteln i Stödesocken, nämligen jag Josef Johansson gör härmed veterligt det jag med fri vilja och väl och berått mod haver jag givit mig till kronobåtsman uti femte båtsmansroteln här i Stöde socken.

Att tåga och och tjäna kronan så länge Gud mig livstiden och krafterna härtill förlänades varder och skall bo mälte rote däremot nu bestå mig i städsel tre Riksdaler samt i huvudlega elva Riksdaler fem skilling fyra runnstycken uti riksgälssedlar och det så snart jag kommer att utgå första tåget, evad det är för ordinarie heller fördubbling, så skall denna sistnämda lega av roten genast utbetalas.

Först har roten uppsatt en sexknutsstugubyggning med övertak spis och golv i stugan. För det andra skall han få nyttja skogen till vedbrand och nödiga husbyggnad. För det tredje skall han få till täktställe ” Puck Bäll” svedjan som kan odlas intill Wiggeskillnaden. För det fjärde skall han få äng på södra sidan Pahlsjön. För det femte skall han få Gråbergsängarna med därtill liggande odlingar. För det sjätte skall han få nyttja mulbetet på Uslandsskogen åt sina kreatur. För det sjunde skall han nyttja torpet i och sin hustrus livstid.

 

 

Med detta kontrakt äro vi undertecknade rotebönder alldeles nöjd, som säkerhet med våra namn och bomärken här underskriva.

 

Johan Zelberg           Matts Carlsson i Usland   (bomärke)

 

Per Persson (bomärke)        Per Jonsson                          Per Jönsson (bomärke)

 

Carl Jonsson                  Nils Ersson i Fanbyn             Jöns Olovsson Östanå

 

Hindrick Hindricksson                 Cristoffer Hindricksson i Wigge

 

Nils Olovsson i Wigge                Olov Olovsson i Wigge

 

Erik Gravström  Jöns Olofsson i Ede för de övriga utom  komminister Zellberg.

 

Att jag Josef Johansson Myr har av mina rotebönder å nedskrivna dato utbekommet min huvudlegal en summa elva 11 Riksdaler fem skilling fyra runnstycken i Riksgäldsmynt det varder härmed tacksamligen kvitterat av Stöde och Engelsberg den 18 augusti 1808.

 

Josef Johansson i Wigge.

 

 

Wittne: Mattias Nordlander i Böle.