Vigge kraftverk (Vidings Kraftstation).

 

Mitt under brinnande krig (första världskriget) beslutade Per Viding att bygga ett kraftverk i

Granån i Vigge. År 1916 började förberedelserna. En damm och lång tub byggdes samt själva kraftstationen gjordes klar.

År 1918 fick Viggebyn elektricitet för första gången. Ett år senare drogs ledningar till Loböle via Lotjärn för leverans av elström dit.

Samma år fick delar av Norrhassel elström från Vigge.

Klicka på bilden för att göra den större.

 

Vid tröskning, vedkapning osv. fick man i god tid omtala det för Viding för att inga fler skulle tröska eller kapa samma dag, för till detta räckte inte kapaciteten som kraftverket gav.

En svår olycka inträffade 1933 då Vidings måg Anselm Melander förolyckades vid reparationer där.

År 1938 köpte Gottfrid Sörgren kraftstationen för att 1947 sälja den till Skönviks AB., numera BÅKAB. (Sydkraft) som då lade ner Vigges första och enda kraftverk.

 

Här nedan ser ni ett kvitto från Vigges kraftverk

 

 

Elförsäljning från Vigge kraftstation till Norrhassel.

(Klicka på bilderna för att göra dem större)

 

Elektrifieringen av Norrhassel skedde på initiativ av de tre bönderna Paul Petter Wiklander, Oskar Unger, och Emanuel "Manne" Eriksson, som bildade Hassels Elektroförening 1920 och som därefter köpte kraft från Vidings kraftstation i Vigge. Det inbetalda kapitalet för att förverkliga idéen om elektrisk belysning för Norrhassel belöpte sig år 1920 på 20000 kronor
som de tre satsade tillsammans.

 
Avgiften för den totala energin första året uppgick till 474:54 kr. som utbetaldes till Per Widing.

 

 

Hassels Elektroförening sålde sedan kraft i sin tur till andra elkonsumenter i Hassels by. Vinsten i föreningen blev för år 1921, "hela" 9 kronor och 83 öre, och år 1922 kronor 10 kronor o 90 öre. Senare gick företaget riktigt bra.

De tre driftiga bönderna Wiklander, Unger och Eriksson, drev Hassels Elektroförening i privat regi i hela 19 år fram till den 1 juli 1939 då de sålde äganderätten till Täljeåslätts Elektriska Aktiebolag för 3500 kronor. Det ingick då i försäljningskontraktet att de skulle erhålla 50 % rabatt på belysning och nödig kraft av Täljeåslätts elbolag i 10 år från

försäljningsdatumet.

 

(Uppgifterna och bilderna är hämtade från Lennart Undsjö som forskar om Norrhassel

E-post: lennart.undsjo@telia.com )

 

 

Första artikeln ovan är skriven av Ragnar Högbom

Och den andra är skriven av Göran Säll.