Vigge 1:20 ”Tillbergs”

 

Byggd omkring 1870.

Fastigheten ligger utanför kartan.

 Thea och Ingvar Svanberg sant barnen Kjell-Erik, Tord, Bert, Tore och Solbritt.

 

Huset Rivet!

I början på femtiotalet revs detta hus för att byggas upp av plank istället.
Och anledningen var, att byggde dom nya hus fick dom bättre lån enligt den

inställning kommunen hade på den tiden, följden blev att gamla fina timmerhus

revs ner och sågades upp till plank och blev nya hus.
/Göran Säll